ПРАВЕН КАТАЛОГ - ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ПРАВЕН КАТАЛОГ
Вторник, 27.06.2017, 05:31
» Сайт меню
» КАТЕГОРИИ
СПРАВКИ И УСЛУГИ [43]
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ [78]
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ [242]
ПОСОЛСТВА И КОНСУЛСТВА [168]
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ [424]
СЪДЕБНА СИСТЕМА [148]
ПРОКУРАТУРИ И СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ [56]
МВР [60]
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД [28]
ОБЛАСТ БУРГАС [51]
ОБЛАСТ ВАРНА [47]
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО [27]
ОБЛАСТ ВИДИН [20]
ОБЛАСТ ВРАЦА [23]
ОБЛАСТ ГАБРОВО [14]
ОБЛАСТ ДОБРИЧ [16]
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [15]
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ [15]
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ [17]
ОБЛАСТ МОНТАНА [12]
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК [16]
ОБЛАСТ ПЕРНИК [12]
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН [17]
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ [19]
ОБЛАСТ РАЗГРАД [12]
ОБЛАСТ РУСЕ [11]
ОБЛАСТ СИЛИСТРА [12]
ОБЛАСТ СЛИВЕН [15]
ОБЛАСТ СМОЛЯН [19]
ОБЛАСТ СОФИЯ [42]
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА [17]
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ [13]
ОБЛАСТ ХАСКОВО [18]
ОБЛАСТ ШУМЕН [14]
ОБЛАСТ ЯМБОЛ [14]
СОФИЯ ГРАД [53]
» Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
» Вход във форума

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

В сила от 25.07.2003 г.

Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г.

 

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

  

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

 

 

  

Чл. 2. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето разработва всяка година проект на Национална програма за закрила на детето, която съвместно с министъра на труда и социалната политика предлага на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето изготвя ежегоден доклад за изпълнение на Националната програма за закрила на детето, който се внася в Министерския съвет от министъра на труда и социалната политика.

 

 

  

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция "Социално подпомагане" изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината.

(2) В общинската програма по ал. 1 се планират и социалните услуги за деца.

(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Общинската програма за закрила на детето по ал. 1 се приема до април на съответната година.

 

Глава втора.

ОРГАНИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

 

  

Чл. 4. (1) При осъществяване на своите функции и правомощия органите за закрила на детето се ръководят от висшите интереси на детето във всички свои действия, отнасящи се до децата и техните семейства.

(2) Органите за закрила на детето са длъжни да осигурят на детето закрила и грижи, каквито са необходими за неговото благосъстояние, като предприемат своевременно всички необходими законодателни и административни мерки.

 

 

  

Чл. 5. (1) Органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето работят в координация, съдействие и сътрудничество при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и органите за закрила по чл. 6, т. 3 от Закона за закрила на детето разработват Координационен механизъм за взаимодействие съобразно своята компетентност относно координиране на действията им и формулиране на общи цели и правила на работа.

(3) Органите по ал. 1 си съдействат, като предприемат съгласувани действия при работата си по конкретни случаи за закрила на децата и техните семейства.

 

 

  

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Комисията за детето е консултативен орган към всяка община.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Комисията по ал. 1:

1. разработва общинската програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община;

2. осъществява сътрудничество, координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско ниво;

3. осъществява други дейности, възложени с нормативен акт.

 

 

  

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Комисията за детето се състои от 9 до 15 членове. Председател на комисията е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Съставът на комисията се определя със заповед на кмета на общината.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За участие в заседанията на комисията могат да бъдат поканени и лица с обществен авторитет, учени, както и представители на медиите в общината.

 

 

  

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Комисията за детето провежда редовни заседания най-малко веднъж на два месеца по предварително установен дневен ред.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Всяка комисия за детето изработва и приема правила за реда и организацията на своята работа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на комисията се осъществява от общинската администрация.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

към ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

» Търси
» Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
» Архив на записите
» Изчезнали лица
» Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт
  • Copyright MyCorp © 2017Уеб сайт конструктор - oVo