ПРАВЕН КАТАЛОГ - ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ПРАВЕН КАТАЛОГ
Вторник, 27.06.2017, 05:29
» Сайт меню
» КАТЕГОРИИ
СПРАВКИ И УСЛУГИ [43]
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ [78]
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ [242]
ПОСОЛСТВА И КОНСУЛСТВА [168]
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ [424]
СЪДЕБНА СИСТЕМА [148]
ПРОКУРАТУРИ И СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ [56]
МВР [60]
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД [28]
ОБЛАСТ БУРГАС [51]
ОБЛАСТ ВАРНА [47]
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО [27]
ОБЛАСТ ВИДИН [20]
ОБЛАСТ ВРАЦА [23]
ОБЛАСТ ГАБРОВО [14]
ОБЛАСТ ДОБРИЧ [16]
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [15]
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ [15]
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ [17]
ОБЛАСТ МОНТАНА [12]
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК [16]
ОБЛАСТ ПЕРНИК [12]
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН [17]
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ [19]
ОБЛАСТ РАЗГРАД [12]
ОБЛАСТ РУСЕ [11]
ОБЛАСТ СИЛИСТРА [12]
ОБЛАСТ СЛИВЕН [15]
ОБЛАСТ СМОЛЯН [19]
ОБЛАСТ СОФИЯ [42]
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА [17]
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ [13]
ОБЛАСТ ХАСКОВО [18]
ОБЛАСТ ШУМЕН [14]
ОБЛАСТ ЯМБОЛ [14]
СОФИЯ ГРАД [53]
» Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
» Вход във форума

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 18 Април 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.

 

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

  

Предмет на закона

 

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет Национална стратегия за детето, изградена върху принципите на този закон. В изпълнение на националната стратегия Министерският съвет приема Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие.

 

 

  

Определение за дете

 

Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.

 

 

  

Принципи на закрила

 

Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:

1. зачитане и уважение на личността на детето;

2. отглеждане на детето в семейна среда;

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване най-добрия интерес на детето;

4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специална закрила на дете в риск;

5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;

6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;

7. временен характер на ограничителните мерки;

8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) незабавност на действията по закрила на детето;

9. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) грижа в съответствие с потребностите на детето;

10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) насърчаване на отговорното родителство;

12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) подкрепа на семейството;

13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

14. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) контрол по ефективността на предприетите мерки.

 

 

  

Мерки за закрила

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) (1) Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез:

1. съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда;

2. настаняване в семейство на роднини или близки;

3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) осиновяване;

4. настаняване в приемно семейство;

5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) предоставяне на социални услуги - резидентен тип;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) настаняване в специализирана институция;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) полицейска закрила;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специализирана закрила на обществени места;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) информиране за правата и задълженията на децата и родителите;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване на правна помощ от държавата;

12. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специални грижи за децата с увреждания;

13. (нова - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 24.07.2007 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) вземане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, съставена в Хага на 19 октомври 1996 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), наричана по-нататък "Конвенцията от 1996 г.".

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Дете може да бъде осиновено при условията и по реда на Семейния кодекс.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Критериите и стандартите за социални услуги за деца по прилагането на мерките по ал. 1, т. 1, 2, 4 - 6 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

към ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

» Търси
» Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
» Архив на записите
» Изчезнали лица
» Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт
  • Copyright MyCorp © 2017Уеб сайт конструктор - oVo